De voorwaarden van Lookalikes Nederland

Als u een lookalike of imitator wil boeken, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Denk daarbij aan kleedkamerinrichting, wat gebeurt er bij ziekte en/of overmacht, hoe zit het met de betaling etc. Deze voorwaarden vindt je door op onderstaande link te klikken. Ze zijn vrij om te bekijken en af te drukken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op onze site vermelde voorwaarden, deze zijn slechts ter indicatie, de actuele voorwaarden kunt u bij ons opvragen en worden u toegestuurd.

Er zijn 2 verschillende versies, één voor de opdrachtgever en één voor de artiest / act. Inhoudelijk zitten hier géén verschillen tussen.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet in werking getreden. Ook Lookalikes Nederland maakt gebruikt van een privacyverklaring. Daar Lookalikes Nederland onderdeel uitmaakt, en een handelsnaam is, van Foppers in Concert en alle administratieve taken door Foppers in Concert worden uitgevoerd, maakt Lookalikes Nederland gebruik van de door Foppers in Concert opgestelde privacyverklaring. Deze privacyverklaring is hier onder te bekijken en/of te downloaden.

Deel:
Het Whatsapp-logo Het Linkedin-logo Het Copylink-logo
Gemiddelde: 5/5

1x gestemd
Mijn beoordeling: